top of page

2008

Artists in the Neighbourhood Scheme IV: Inheritance -
35th Anniversary Exhibition of Hong Kong Visual Arts Society
藝遊鄰里計劃IV:薪火相傳—香港視覺藝術協會第三十五屆年展
2008 藝遊鄰里計劃IV:薪火相傳—香港視覺藝術協會第三十五屆年展.jpg

7/3 - 6/4/2008

Exhibition Hall, Hong Kong City Hall Low Block (7 - 19/3)

L3 Crystal Atrium, Metroplaza, Kwai Fong (28/3 - 6/4)

Artists on show:

Aser BUT, Bing LEE, Cho Hyun Jae, CHOW Suk Fan Josephine, CHU Hing Wah, CHU Kai Man, Gaylord CHAN, HA Bik Chuen, KUM Chi Keung, KWOK Mang Ho, LAU Chung Hang Alan, LEE Chi Fai Danny, LEUNG Chi Ming Patrick, LUI Chun Kwong, LUI Fung Ngar Eddie, MOK Yat San, O Shui Wai Samuel, Stephen YAU, TONG King Sum, TSANG Fan Kwong

香港大會堂低座展覽廳(7 - 19/3)

新都會廣場三樓天晶館(28/3 - 6/4)

參展藝術家:

畢子融、李秉罡、趙顯才、周淑芬、朱興華、朱啟文、陳餘生、夏碧泉、甘志強、郭孟浩、劉中行、李展輝、梁志明、呂振光、呂豐雅、莫一新、柯韶衛、游榮光、唐景森、曾繁光

bottom of page