top of page

2014

HKVAS 41st Annual Online Exhibition
香港視覺藝術協會第四十一屆年展 -- 網上展出
error-500-page-empty-page-symbol-crash-banner-vector-30767208_edited.jpg

31/12/2014

Production sponsor: Vision Plus Co Ltd, Hong Kong

Artists on show:

Gaylord CHAN, Cho Hyun Jae, CHOW Suk Fan Josephine, CHU Hing Wah, CHUNG Tai Fu, HA Bik Chuen, KUM Chi Keung, Jerry KWAN, KWOK Mang Ho, LAM Yuk Lin Pauline, Bing LEE, LEE Chi Fai Danny, LEUNG Chi Ming Patrick, LI Ki Kwok Victor, LUI Chun Kwong, LUI Fung Ngar Eddie, MOK Yat San, O Shui Wai Samuel, TONG King Sum, TSANG Fan Kwong, WU Man Wai, WU Wing Yee, Stephen YAU

製作贊助:Vision Plus Co Ltd, Hong Kong

參展藝術家:

陳餘生、趙顯才、周淑芬、朱興華、鍾大富、夏碧泉、甘志強、關晃、郭孟浩、林玉蓮、李秉罡、李展輝、梁志明、李其國、呂振光、呂豐雅、莫一新、柯韶衛、唐景森、曾繁光、胡文偉、胡詠儀、游榮光

bottom of page